Verkkosivut

Miksi verkkosivut?

Toimivat verkkosivut ovat yrityksen digitaalisen markkinoinnin peruspilari. Hieno ulkoasu on toissijainen asia, kun verkkosivuilta kysytään toimivuutta.

Toimivat verkkosivut ovat silloin toimivat, kun niille löytävät oikeanlaiset, potentiaaliset ihmiset eli asiakkaat. He myös löytävät sivustolta etsimänsä ja he suorittavat sivustolla yrityksen haluaman toimenpiteen eli esimerkiksi ostavat tuotteen verkosta.

Nettisivujen tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon oikeanlaisia kävijöitä ja saada nämä kävijät muuttumaan ostaviksi asiakkaiksi. Kotisivut siis toisin sanoen auttavat yritystä saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteita!

Verkkosivujen rakenne

On tärkeää, että verkkosivut rakennetaan niin, että ihmiset oikeasti löytävät niille. Eli täytyy ymmärtää, millä hakulauseilla ja sanoilla asiakkaat yrityksen tarjoamaa palvelua todennäköisesti etsivät, ja rakentaa sivusto helposti löydettäväksi.

Pelkkä sivuston helposti löydettävyys ei kuitenkaan riitä, vaan vierailija arvostaa myös sitä, että löytää itse sivuilta helposti etsimänsä. Sivuston tulee myös johdatella vierailija tutustumaan myytävään tuotteeseen ja tekemään ostopäätös. VIerailijasta konvertoituu näin asiakas, joka tuottaa sinulle rahaa.

Veppi rakentaa kaikki verkkosivut näille periaatteille. Kaunis visuaalisuus yhdistettynä toimivaan ja myyvään käyttäjäkokemukseen on laadukkaan verkkosivuston tunnusmerkki.

Miksi Veppi?

Haluamme, että toimivat nettisivut ovat samalla loistavasti toimivat nettisivut! Tällaisen verkkosivuston saavuttamiseksi panostamme siis myös ulkoasuun ja kokonaisvaltaiseen käyttökokemukseen. Eli juurikin siihen, että asiakas löytää helposti ja intuitiivisesti etsimänsä, ja saa samalla myös miellyttävän visuaalisen kokemuksen, jonka hän mielessään yhdistää yrityksen brändiin.

Nykypäivänä vain taivas on rajana, kun ideoidaan verkkosivujen ulkoasua. Meidän, ja teidän, onneksi meiltä löytyy osaava tiimi, joka osaa toteuttaa hulluimmatkin ideat toimivaksi kokonaisuudeksi!

Tehdäänkö yhdessä loistavat verkkosivut loistavalle yritykselle? Me olemme valmiina ottamaan haasteen kuin haasteen vastaan!